میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

- درباره تجربيات حرفه‌اي‌تان بگوييد.( از شغل و كارفرماي قبلي و ...)

- فعاليت‌هاي فوق برنامه‌ي شما چيست؟

- ميزان حقوق دريافتي در كار قبلي شما

- آيا حاضر به مسافرت و ماموريت هستيد؟

- چرا كار قبلي‌تان را ترك كرده‌ايد؟

- چگونه خود را ارزيابي مي‌كنيد؟ بهترين كيفيت‌ها و بيشترين ضعف‌هاي شما كدامند؟

- برنامه و اهداف شغلي شما چيست؟

- ازما؟ سازمان ما؟ محصولات ما؟ بازار ما؟ مشتريان ما؟ رقباي ما چه مي‌دانيد؟

- تحصيلات شما چيست؟ آيا دوره‌هاي آموزشي مداومي را دنبال كرده‌ايد؟

- شيوه كار شما چگونه است؟

- از خودتان حرف بزنيد.

- چرا و چگونه فكر مي‌كنيد مي‌توانيد در توسعه سازمان ما موثر باشيد؟

- سطح معلومات شما چقدر است؟

- از چه زماني آماده به كار هستيد؟ در حال حاضر فعاليت شما چيست؟

- كار در گروه را دوست داريد و چگونه خود را با يك گروه تطبيق مي‌دهيد؟

- ميزاد حقوق درخواستي و پيشنهادي شما

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي