میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

- 5 دقيقه قبل از قرار نرسيد و حتي 1 دقيقه هم با تأخير نرسيد.
- بر روي لبه صندلي ننشينيد.
- دست‌هايتان را به حالت عصبي بهم نماليد.
- نگوييد اين تنها مصاحبه‌ايست كه بدست آورده‌ام.
- سعي نكنيد مدركي كه روي ميز مخاطب مصاحبه است را بخوانيد.
- از كارفرماي فعلي يا قبلي خود بد نگوييد.
- تمامي امتيازات خود را رو نكنيد: گاهي اوقات حرف زدن نقره و سكوت طلا مي‌باشد.
- بحث را بطرف بحث‌هاي سياسي هدايت نكنيد.
- خود را بعنوان يك سوپر من كه در تمامي زمينه‌ها موفق است معرفي نكنيد.
- خود را بعنوان كسي كه به خودش شك دارد و نمي‌تواند به جلو برود معرفي نكنيد.
- نگوييد براي زندگي كردن نيازمند كار كردن نيستيد.
- نگوييد حاضر به كار كردن حتي با حقوق بسيار اندك هستيد.
- اطلاعات محرمانه‌اي را درباره خود يا كارفرماي قبلي ارائه ندهيد.
- وقت خود را با كارفرمايي كه هيچ كاري ندارد كه پيشنهاد كند تلف نكنيد.
- بحث زيادي روي مسايل شخصي نداشته باشيد.
- فقط با يك كلمه پاسخ ندهيد.
- اسباب و اثاثيه‌ي اطاق را با حالت كنجكاوي دنبال نكنيد.
- بلوف نزنيد.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي