میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

اگر قصد داريد در مورد كارمزد يا افزايش كارمزد مصاحبه اي انجام دهيد،‌ توصيه‌هاي زير را بكار بنديد.

1.      برخي افراد از مطرح كردن ميزان كارمزد خود در برابر كارفرما هراس دارند. و در انتظار آن هستند كه كارفرما اين نكته را مطرح نمايد.

2.      برخي افراد بعلت نداشتن اطلاعات مقايسه اي كافي دربارة مقدار كارمزد پرداختي توسط كارفرماهاي ديگر در دادن پاسخ هاي هوشمندانه / زيركانه به سؤالهايي كه در رابطه با كارمزد مي شود درمانده اند.

3.      ناتواني در محك زدن ارزش و بهاي واقعي كار خود.

4.      هنگامي كه از شما سؤال شود‌ خواستهاي شما در رابطه با كارمزد چيست فقط يك جنبه از خواست هاي خود را به نمايش نگذاريد به عبارت ديگر تك بعدي فكر نكنيد

5.      صلاحيتها و قابليتهاي شما، بطور مستقيم بر ميزان كارمزد تاثير دارد، گمان نكنيد كه اين صلاحيتها تاثير مستقيم ندارند.

6.      اگر گمان كنيد كه كارفرما از قبل ميزان  مزدها را تعيين كرده است، اشتباه كرده ايد.

7.      به خود باور دهيد كه كارفرما به خاطر تخصص هاي شما، ريسك از دست دادن شما را نمي كند و به خواستهاي شما تن مي دهد.

8.      كار خود را كم نپنداريد و ارزش كار خود را پايين نياوريد.

9.      اگر تواناييهاي خود بيش از حد جلوه دهيد،‌ اين امر موجب مي شود تا  كارفرما احساس كند شما به او رجحان داريد.

10.      هنگام مواجه شدن با مذاكره هايي در مورد كارمزد ، مقام كار فرما را در حد دوست خود و فردي كه آشنا به نيازهاي شماست بپنداريد.

11.      بجاي تكيه بر تواناييها و قابليتهاي خود،‌ با ديدگاهي طمعكارانه وارد بحث دربارة‌ كارمزد شويد.

12.      مقدار كارمزد را بر اساس نيازهاي مادي خود محك بزنيد و بر اين باور باشيد كه براساس جايگاه و تخصص شما حقوق به شما نسبت داده شده است

13.      توجه نكردن به راهنمايي و كمك ديگران

14.      قبل از مطرح كردن توانايي هاي كاري خود و صحبت دربارة موقعيت كاري و زمينه هاي شغلي،‌ موضوع كارمزد را به ميان نياوريد.

15.      ندانستن چگونگي حمع بندي و تمام كردن مصاحبه.

16.      اگر در مورد حقوق صحبت مي‌كنيد بحث در مورد مزايا را فراموش نكنيد

17.      تاكيد زياد روي مزايا بجاي متمركز شدن روي اصل موضوع يعني كارمزد مخاطره آميز است.

18.      داشتن تصويري نامتناسب از كارمزد خطرناك است.

19.      كارفرماياني كه با يك برچسب مناسب با عنوان پرداخت مزد بالا شروع به صحبت مي‌كنند ممكن است مزايا و خدمات پشتيباني مناسبي را ارائه ندهند. و هر بار بحث در مورد مزايا پيش مي‌آيد مبلغ بالاي حقوق را بهانه مي‌كنند.

20.      مطرح كردن مقدار حقوق در خواستي در متن رزومه يا نامه هاي اداري خطاب به كارفرمايان صحيح نميباشد..

21.      انجام مذاكره از پشت تلفن صحيح نمي‌باشد.

22.      عجله در پذيرش پيشنهاد اول يا دوم كارفرما.

23.      اگر شما زمان بندي صحيحي را به كارفرما ارائه ننماييد.در اين صورت كارفرما نخواهد توانست ارزيابي واقعي را بر روي كار شما اعمال نمايد.

24.     عدم موفقيت در ارائه يك بيان مناسب كه نيازهاي كارفرما را بطور مستقيم با مقدار نياز شما به حقوق ربط دهد.

25.      عدم توانايي در مطرح كردن سؤالهاي زيركانه راجع به حقوق، كار و كارفرما

26.      از اشتباهات شما آن است كه به سوالهاي كارفرما در مورد مسائل مربوط به كارمزد پاسخ مناسبي نداشته و يا جواب اشتباه بدهيد.

27.      ندادن فضا به كارفرما براي گسترش مصاحبه درست نمي‌باشد.

28.      ندانستن اينكه چه موقع بايد يك شغل يا شركت را براي دريافت مزد بهتر  ترك كرد اشتباه بزرگي است.

29.      وقتي نيرو و تخصصي نداريد كه به آن تكيه كنيد. با صحبتهاي بي مورد در زمينه حقوق موضوع را براي خودتان دشوار نكنيد.

30.      در مذاكره حقوقي دروغ در مورد سابقه كاري و مبلغ مزدهاي دريافتي قبلي شيوه پسنديده اي نمي‌باشد.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي