میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

معمولا دشوارترين مسئله براي كارجو برآمدن از پس سؤالهايي است كه در مصاحبه استخدامي دربارة‌  مسائل مربوط به كارمزد مطرح مي شود. گاه به علت حجب و حيا در هنگام صحبت در مورد پول،‌ بسياري از افراد اولين پيشنهاد كارفرما را مي پذيرند.

بعلاوه بسياري از افراد در مورد مزايا مطلبي را عنوان نمي كنند در حاليكه 45% از مسائل حقوقي و شغلي به آن بستگي دارد. و بعدا هنگامي كه در آن مركز به كار  مشغول مي‌شوند ، متوجه مي‌شوندكه مزايا و پاداشي كمتر از آنچه انتظار داشتند دريافت مي كنند.

به درستي كه بسياري از مردم مزايا و حقوقي 10 تا 20 درصد كمتر از استحقاقشان دريافت مي كنند علت اين امر آنست كه در نشست و جلسه مربوط به استخدام به درستي حرف نزده‌اند و مسائل مربوط به حقوق و مزايا را در جهتي مثبت به ميان نكشيدند.

كارجويان زرنگ در حالي به مصاحبه شغلي خود وارد مي شوند كه نقش خود را در بازار كار امروز مي دانند. آنها كارشان را به درستي انجام مي دهند زيرا قبلا حقوق و مزاياي كارفرمايان مختلف را با هم مقايسه كرده اند.

علاوه بر اين، ايشان ارزش مزايا و پاداشهايي را كه كارفرمايان به كارمندان خود ارائه مي دهند را در زندگي درك كرده اند و در حالي به مصاحبه مي‌روند كه خود را براي جواب دادن به پرسشها و سؤالهاي متعدد دربارة‌ حقوق،‌و مزايا آماده كرده اند.

آنها با  انباني از دانسته ها به مصاحبه مي روند و كافيست تا كارفرما پاسخ مناسبي براي مجهولات مربوط به نحوه حقوق براي ايشان داشته باشد تا حاضر به پذيرش پيشنهاد و قرارداد با كارفرما شوند.

در ذيل چند سؤال مهم كه شما بايد در مورد كارمزد و مزايا از كارفرما سؤال كنيد،تهيه شده‌اند. به اين ترتيب مي توانيد كارمزد خود را نسبت به مقدار اوليه پيشنهادي كارفرما افزايش دهيد:

1.      چند مورد از مواردي را كه هم شما و هم كارفرماي شما در اين شركت جذاب مي‌بينيد را به خاطر داشته باشيد.
2.      دامنه مبلغ پرداختي براي اين سمت چيست؟
3.      معولا چقدر حقوق براي افرادي با تواناييها و تخصص من پرداخت مي كنيد؟
4.      اغلب كارفرمايان ساليانه مقداري به حقوق اضافه مي كنند. شما كي و چگونه اين كار را انجام مي دهيد؟
5.      آيا شما هر نيمسال يا يك سال بروي مقدار كارمزد تجديد نظر مي كنيد؟
6.      چه نوع مزايا و پاداشهايي را مي دهيد؟
7.      آيا مزايا و پاداشهايي مي دهيد كه ديگر كارفرمايان نمي دهند؟
8.      شركت چه برنامه‌ ريزيهايي براي تقسيم سود و محاسبه ميزان حقوق كاركنان خود دارد؟
9.      بر طبق تحقيقات من دربارة‌ شركت شما و شركت هاي ديگر و مقايسه آنها با يكديگر، حقوق و مزايايي كه شما مي دهيد 15% كمتر از مقدار معمول در اين شغل است. آيا دليل خاصي براي اين تفاوت وجود دارد؟
10.      از پيشنهاد و مصاحبت با شما ممنون هستم. براي اينكه بايد مطمئن شوم كه تصميم درستي مي‌گيرم كه براي شما و خودم سودمند باشم بايد مدتي دربارة پيشنهاد شما فكر كنم و پس از 48 ساعت نظر نهايي خود را به اطلاع شما مي‌رسانم.

و در انتها مي‌گوييد:   در اين مدت اگر سوال خاصي برايم پيش آمد حتما با شما تماس خواهم گرفت. باز هم از شما به خاطر وقتي كه گذاشتيد و موافقت تان تشكر مي كنم.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي