میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

مزايا بعنوان متممي براي حقوقي كه شما از شركت دريافت مي كنيد شناخته مي‌شوند. بياد داشته باشيد كه در هنگام پذيرش يك شغل به مسئله پاداشها و مزايايي كه داده مي‌شود توجه كنيد. پر واضح است كه اضافه كار، هزينه مأموريتها، و يا پاداش كاركرد بهتر را نيز نبايد از نظر دور داشت.

1. پرداختهاي اضافي:‌ بعضي شركتها وجه هاي نقدي را بعنوان پرداخت هاي اضافي ميدهند. پرداختهاي اضافي مي توانند جوايزي براي كار عالي، اضافه كاري و درستي انجام كار تعلق گيرند.

2. تقسيم سود:‌ بسته به چگونگي سوددهي يك شركت،‌ تقسيم مقداري از سود مي‌تواند براي كارمندان بسيار مفيد واقع شود. تقسيم سود شركت تا شركت متفاوت است بنابر اين تمامي جزئيات تقسيم سود آن شركت را. از كارفرما سوال كنيد.

3. ماموريت:‌ ماموريتها معمولا موجب به ظهور رسيدن تواناييها هستند، در بعضي مواقع ممكن است براي انجام ماموريت.وجهي بيش از حد توافق پرداخت شود.

4. موسسات اعتباري:‌ موسسات اعتباري روشهاي متفاوتي براي جمع كردن پول به كارمندان ارائه مي‌دهد. استفاده از صندوق قرض الحسنه مي‌تواند مفيد واقع گردد.

5. دادن سهام:‌ برخي از شركتها به كارمندانشان مقداري سهم مي‌‌دهند. شركت هاي نوپا مي توانند سهامي با قيمت پايين عرضه كنند كه موجب بوجود آمدن منابعي بزرگ براي شركت مي شود. شركتهاي دولتي معمولا سهام را كمي ارزانتر از قيمت بازار ارائه مي كنند. اگر قيمت سهام شركتهاي دولتي زياد بشود، كارمندان نيز سود مي‌كنند.

6. مهد كودك براي فرزندان كارمندان:‌ بعضي مؤسسات براي نگهداري از فرزندان كوچك كارمندان در هنگام روز امكاناتي را ارائه مي‌دهند. بعضي شركتها به مراكز خدماتي وجه پرداخت مي‌كنند تا از فرزندان كارمندان حين روز مواظبت كنند.

7. سپرده گذاري بانكي: سپرده گذاري حساب بانكي اين امكان را براي شركتها فراهم مي كند كه بطور الكترونيكي وجوه پرداختي به كارمندان را به حساب بانكي آنها بفرستند. اين خود يك مزيت تلقي مي‌گردد.

8. تفاوت شيفتي:‌ يعني اگر كارمنداني در شيفت هاي به غير از روز كار مي كنند بايد مقداري وجه اضافي دريافت كنند.

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي