اگر در زمینه پخش و توزیع مویرگی فعالیت دارید و یا اینکه تمایل دارید یک شرکت پخش راه اندازی کنید، مطالعه این کتاب را به عنوان یک راهنمای کاربردی و عملیاتی به شما توصیه می کنیم.

 

نام کتاب : راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

مولف : دکتر مجتبی شفاعی

نشر : مدیریت فردا

چاپ اول : 1393

چاپ دوم : 1395

 

 

فهرست مطالب را در اینجا ببینید

 

 

در این کتاب می خوانید :

دیباچه

بخش اول : کلیات توزیع مویرگی
- فرآیندهای عمومی توزیع مویرگی
- زنجیره تامین
- استراتژی توزیع
- مزایای توزیع مویرگی
- کالاهای تندمصرف
- انواع شیوه فروش
- ساختارسازمانی

بخش دوم : فرآیندهای توزیع مویرگی
- فرآیندهای یازده گانه
- فرآیند 1 : مدیریت بازاریابی
- فرآیند 2 : برنامه ریزی
- فرآیند 3 : تامین کالا
- فرآیند 4 : انبارداری
- فرآیند 5 : مدیریت فروش
- فرآیند 6 : سفارشگیری
- ویژگیهای شخصیتی فروشنده
- فرآیند 7 : حمل و توزیع کالا
- سیاست ناوگان توزیع
- فرآیند 8 : حسابداری فروش
- فرآیند 9 : حسابداری
- فرآیند 10 : اداری و مدیریت
- فرآیند 11 : گردش اطلاعات
- نرم افزار پخش
- بستره سخت افزاری
- راه اندازی شعبه جدید
- نمایندگی پخش

پیوستها
- فروشنده پخش مویرگی
- چک لیست خودکنترلی فروشندگان
- نقطه فروش
- نتایج یک تحقیق
- نقطه خرید
- بازارپردازی
- جاذبه کالا
- انواع فروشگاه
- روشهای نمایش کالا
- رسانه های موثر بر تصمیم خرید
- راه اندازی مرکز پخش جدید
- منابع و مآخذ