اگر در زمینه پخش و توزیع مویرگی فعالیت دارید و یا اینکه تمایل دارید یک شرکت پخش راه اندازی کنید، مطالعه این کتاب را به عنوان یک راهنمای کاربردی و عملیاتی به شما توصیه می کنیم.

 

نام کتاب : راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

مولف : دکتر مجتبی شفاعی

نشر : مدیریت فردا

چاپ اول : 1393

چاپ دوم : 1395

چاپ سوم: 1396

چاپ چهارم: 1397

چاپ سوم: 1398

 

مشاهده فهرست مطالب

صفحه خرید آنلاین