میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

اثر همگون‌سازي Assimilation Effect
به اين معناست كه اگر قيمت‌هاي دو محصول مشابه نسبتاً به هم نزديك هستند، احتمال دارد كه مصرف‌كنندگان حس كنند كه كيفيت اين محصولات نيز مشابه است.

طعمه گذاشتن Bait-and-Switch
يك عمل غير قانوني در بازاريابي كه در آن از يك قيمت خاص تبليغ و اعلام شده براي كشاندن مشتريان به داخل فروشگاه با قصد تغيير نظر آنها در جهت خريد اقلام با قيمت بالاتر استفاده مي‌شود.

قیمت گذاری هم تراز (Horizontal price fixing)
هنگامي رخ مي‌دهد كه رقبايي كه يك نوع محصول مشابه مي‌ فروشند به طور مشترك تعيين مي‌كنند كه چه قيمتي را مطالبه كنند.

قیمت گذاری سر (Vertical price fixing)
زماني رخ مي‌دهد كه توليد‌كنندگان يا عمده‌ فروشان براي وادار كردن خرده‌ فروش‌ها به مطالبه يك قيمت معين براي محصولاتشان تلاش مي‌كنند.

تحریک برای خرید (Impulse Buying)
شرايطي است كه در آن، فرد تحت تأثير ميل ناگهاني براي خريد قرار مي گيرد، به طوري‌كه نمي‌تواند از آن امتناع كند، در حالي‌كه از قبل برنامه‌اي براي خريد نداشته‌است.

تخفيف آرماني (Cause-Related Refund)
ارائه اين پيشنهاد كه هرگاه كسي محصولي را بخرد، وجه آن به مؤسسه خيريه بخشيده مي‌شود.

رسانه های بیرون از خانه (Out-of-Home Media)
اشاره به آن دسته از وسايل ارتباطي دارد كه مردم در مكان‌ها عمومي به آنها دسترسي دارند، نظير تابلوهاي اعلانات، بالن‌هاي تبليغاتي، بيل‌بورد‌ها و تبليغاتي كه در اتوبوس‌ها و متروها وجود دارند.

سقف قیمت (Price Ceiling)
قيمتي كه به وسيله قانون تحميل و تعيين مي‌شود و قيمت‌هاي بازار حق فزوني بر آن ندارند.

بسته بندی قیمت (Price Bundling)
يكي از استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري كه طي آن محصولات مختلف به صورت يك بسته به مشتري فروخته مي‌شوند به طوري كه قيمت كل بسته از جمع بهاي تك‌تك محصولات كمتر است.

نفوذ در بازار (Market Penteration)
نوعي از استراتژي‌هاي رقبا كه به منظور افزايش فروش محصولات موجود شركت به مشتريان فعلي، مشتريان رقبا و كساني كه مشتريان ما نيستند، طراحي
مي‌شوند.

توسعه بازار (Market Development)
نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه براي معرفي محصولات موجود شركت‌ها براي بازارهاي جديد به كار گرفته مي‌شود.

توسعه محصول (Product Development)
نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه بر فروش محصولات جديد در بازارهاي فعلي شركت‌ها تأكيد دارد.

متنوع ‌سازي (Diversification)
نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه بر فروش محصولات جديد در بازارهاي جديد تمركز دارد.

هديه (Giveaway)
محصولات و كالاهايي كه به شكل هديه و اشانتيون در مكان‌ها و زمان‌هاي مختلف نظير زمان‌هاي برگزاري نمايشگاه و .. از سوي شركت‌ها به مشتريان و مراجعان داده مي‌شود.

ترفيع متقابل (Cross-Promotion)
شرايطي است كه در آن دو يا چند محصول و يا خدمت نيروهاي خود را تركيب مي‌كنند كه با استفاده از يك ابزار ترفيعي واحد علاقه ايجاد كنند.

همراهي محيط (Environmental Stewardship)
شرايطي است كه در آن شركت‌ها همگام با انجام فعاليت‌هاي خود، از محيط طبيعي نيز حمايت مي‌كنند و يا آن را بهبود مي‌بخشند.

مميزي منافع اجتماعي (Social Profit Audit)
شركتي كه حسابرسي منافع اجتماعي را انجام مي‌دهد، به همان اندازه كه موفقيت خود در نيل به منافع مالي را ارزيابي مي‌كند، تلاش‌هاي خود را در رسيدن به منافع اجتماعي نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد.

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي