دکتر مجتبی شفاعی

مشاور توسعه کسب و کار

مشاوره و همکاری با بیش از 50 شرکت

مولف 8 عنوان کتاب کاربردی

کارآفرین و استاد دانشگاه

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و کوچ حرفه ای کسب و کار

+20 سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش کاربردی و تخصصی

10 + سال

مشاوره کسب و کار

آموزش و مشاوره تخصصی کسب و کار

تحلیل گری و توسعه فروش

رفتارشناسی مشتریان، توسعه شبکه و فروش مویرگی و ...

هوشمندسازی کسب و کار

تحلیل داده، هوش تجاری، هوش عملیاتی و ...

سیستم سازی کسب و کار

فرآیندسازی، سنجه کنترل، تفویض و توانمندسازی و ...

دوره های آموزشی

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره