میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

در مجلات‌ علمى‌، چکيده‌ مقاله‌  هم‌ معنى‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ اين‌ دو معنا  تعريفى‌متفاوت‌ دارند. ‌بعضا در متون‌ علمى‌ هر دو به‌ يک‌ معنى‌ بکار مى‌ روند. بطوريکه‌ بعضى‌ مجلات‌ از يک‌ لغت‌ براى‌ هر دو مفهوم‌ استفاده‌ مى‌نمايند، البته‌ اين‌ روش‌ فراگير نيست‌ و بسيارى مجلات بين چکيده و خلاصه مقاله تمايز قائل هستند. (معمولا چکيده مقاله اى که قبل از ارسال اصل مقاله براى يک مجله ارسال ميگردد، چکيده مقاله پيشين ناميده ميشود که با چکيدهاى که در پايان مجلات آورده ميشود چکيده پسين تفاوت اساسى دارد).

چکيدة‌ مقاله‌ قسمتى‌ است‌ که‌ خواننده‌ بعد از جذب‌ شدن‌ توسط‌ عنوان‌ مقاله‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرده‌ و آنرا مى‌خواند، ‌ چکيده‌ علاوه‌ بر کوتاه‌ بودن‌ بايد بطور معنى‌ دارى‌ خلاصه‌ شده‌ و حاوى‌ مطالب‌ اصلى‌ و مهمترين‌ يافته‌ هاى مسلم‌ مقاله‌ باشد.
بايد به‌ مجله‌اى‌ که‌ مى‌ خواهيد براى‌ آن‌ مقاله‌ بفرستيد نگاه‌ کرده‌ و طول‌ متوسط‌ چکيده‌ ها رااز آن‌ استخراج‌نمائيد، علاوه‌ براين‌ بايد به‌ قسمت‌ "توضيحاتى‌ براى‌ نويسندگان‌" رجوع‌ کرده‌ و اگر قوانين و ضوابط‌ خاصى‌ براى‌ نوشتن‌ چکيده‌ در آن‌ ذکر شده‌ آنرا رعايت‌ نمائيد. مثلا معمولاً گفته‌ مى‌ شود که‌ چکيده‌ بايد بين‌  صد تا صد و پنجاه کلمه‌ باشد .

چکيده‌ بايد حاوى‌ بخشهاى زير باشد:
- حقايق‌ واصول‌ بکار برده‌ شده‌
- روشها
- نتايج‌ اصلى‌
- اهميت‌ نتايج‌ و تعبير و تفسير آنها

چکيده‌ مقاله‌ بايد حاوى‌ مطالب‌ و حقايق‌ يافت‌ شده‌ در کار تحقيقى‌، و مهمترين‌ نتايج‌ و ميزان‌ اهميت‌ کار انجام شده بوده‌ ومعنى‌ هر يک‌ از يافته‌ ها را بيان‌ نمايد. نبايد در چکيده‌ مطالبى‌ رابيان‌ نمود که‌ در مقاله‌ نيامده‌ است‌  بلکه‌ بايديافته‌ هاى‌ مرتبط بامقاله‌ را در برداشته‌ و دقيق‌ باشد .
نبايد در قسمت‌ چکيده‌ از عباراتى‌ مثل‌ "اهميت‌ يافته‌ ها در اين‌ مقاله‌ بحث‌ شده‌ است‌..." استفاده‌ نمود زيرا اين‌عبارت‌ و نظاير آن‌ هيچگونه‌ اطلاعاتى‌ را به‌ خوانندگان‌ نمى‌ دهند و غير مفيد هستند و فقط محدوديت  استفاده از کلمات را براى شما بيشتر مى کنند.(سقف150کلمه)- . بجاى‌ اينها بايد يافته‌ ها راذکر نموده‌ و بيان‌ کنيد که‌ چرا اين‌ يافته‌ ها مهم‌ هستند .

چهار جزء اصلى‌ هر چکيده‌ عبارتند از :
1 - يافته‌ هايتان‌ ، يا چيزى‌ که‌ قصد يافتن‌ ‌ آنرا داشته‌ايد. اين‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ قبلا در قسمت‌ عنوان‌مقاله‌ ذکر شده‌ باشد.
2 - اگر روشهاى‌ بکار برده‌ شده‌ در کار تحقيقى‌ جالب‌ هستند توضيحى‌ راجع‌ به‌ آنها ذکر کنيد در غير اينصورت لزومى‌ به‌ اينکار نيست‌ .
3 - نتايج‌ اصلى‌ کار را همراه‌ با تعابیراصلی آنها بصورت شفاف وواضح ذکرکنید.هرگزنبا ید از توصيفات‌ مبهم‌ استفاده‌ نمائيد.  تعبير و تفسير‌ از نتايج‌ را براساس‌ اهميت‌ ، کاربرد و استنباط‌ از آنها ذکر نمائيد .
4-حجم يک چکيده نبايد بيش از 150کلمه باشد.

هر يک‌ از موارد فوق‌ را حداکثر در چند جمله‌ ذکر نموده‌ و از کلمات اختصارى‌ که در متن‌ استفاده‌ نموده‌ايدو يا خود آنها را مخفف‌ کرده و به اختصار آورده ايد، در قسمت‌ چکيده‌ استفاده‌ ننمائيد. در چکيده‌ از اشکال‌ و جداول‌ استفاده‌ ننموده‌ و به‌آنها آدرس‌ هم‌ ندهيد. از عبارات‌ ساده‌ و مسلم‌ همراه‌ با مقادير و اعداد استفاده‌ کنيد. مثلا بنويسيد:"هشتادوشش‌ درصد ( 86%) بيماران‌ بعد از درمان‌ سلامت‌ خود را به‌ دست‌ آوردند "

در چکيده جملات‌ را طورى‌ ننويسيد که‌ نياز باشد به‌ منبعى‌ آدرس‌ بدهيد ولى‌ اگر لازم‌ شد که‌ درچکيده‌ به‌ منبعى‌ آدرس‌ دهيد بايد تمام‌ مشخصات‌ منبع‌ يعنى‌: زمان‌ چاپ‌ ، نام‌ نويسندگان،‌ نام‌ مجلة‌ و غيره‌ راذکر کنيد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Dich, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، www.modiriateFarda.ir ، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند،www.modiriateFarda.ir ، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، Brand