میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

آشنايى سازمان‌ها با مفاهيم مرتبط با کيفيت و بهره ورى  واستفاده از آن در اداره واحدهاى توليدى از جمله اقداماتى است که مى تواند نقش موثرى در ارتقاء جايگاه وعملکردآنها درعرصه هاى رقابت داخلى وخارجى داشته باشد. دراين مبحث نگاهى به سيستم مديريتى کايزن داريم که استفاده از آن نقش اثرگذارى  دربهبود فعاليتهاى سازمان‌ها بالاخص درواحدهاى توليدى خواهد داشت.

پيشرفتهاى حيرت آورکشور ژاپن همگان را به انديشه و تدبير در زمينه فرهنگ کـارى و سيستم هاى مديريتى اين مردم سخت کوش واداشته است. يکـــى از اين سيستم ها يــا تکنيک هاى منحصر به فرد و بسيار کارآمد ژاپنــيها، سيستم کايزن يا همان بهبود مستمر است کايزن ترکيبى دو کلمه اى از يک مفهوم ژاپنى است که تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجى است. در واقع کايزن بر اين فلسفه استوار است که براى ايجاد بهبود در سازمان ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجارى يا ناگهانى باشيم ، بلکه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنکه پيوسته و مداوم باشد ارتقاى بهره ورى را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. کايزن روى تغييرات تدريجى در فرايندها تاکيد مى کند و در مقايسه با ساير روشهاى تحول سازمانى ازجمله مهندسى مجدد که تغييرات ســريع و کلى را مدنظر دارد، بسيار کم هزينه بوده و غالباً منابع (زمان، سرمايه، دارائيها و...) قابل توجهى را مصرف نمى کند. ليکن از آنجايى که مشارکت تمامى پرسنل در همه سطوح سازمانى را دربرمى گيرد درمجموع به تحولات شگرفى منتهى مى شود.کایزن سیستم مدیریتی است که با زمان به پیش می رود و اگر مدیریت بخواهد که کارکنان را تغییر دهد باید خودش تغییر کند.

مديريت و کايزن
نظريه فايول اهم وظايف مديران را اين گونه بر مى شمارد:
1 هدايت و رهبرى
2 سازماندهى
3 برنامه ريزى
4 نظارت و کنترل
5 هماهنگى
چنانچه فارغ از ساير ديدگاههايى که در اين زمينه وجود دارد، اصول فايول را به عنوان مهمترين وظايف مديران بپذيريم مديريت تيلورى که نمود آن را در ديدگاه هاى فايول نيز ملاحظه مى کنيم ، بر سازماندهى سلسله مراتبى و وحدت فرماندهى بيشترين تاکيد را دارد. در اين نظام مديريت، معمولا ارتباط سازمانى به صورت صدور دستور از بالا و عرضه گزارش از پايين تعريف مى شود. در سازمان،سطوح مديريتى، عمودى و تقسيم کار افقى وجود دارد ،از نگاه کايزن وظايف مديريت به دو دسته اصلى تقسيم بندى مى شود ،ايجاد بهبود وحفظ بهبود ايجاد شده

مدل مديريت کايزنى:
هر چه از سطوح بالاى مديريت به سطوح پايين تر سازمان مى آييم از وظايف دسته ايجاد بهبود کاسته و در عوض بر وظايفى که جنبه حفظ و نگهدارى بهبود ايجاد دارند، افزوده مى شود. آنچه از اين نمودار مى فهميم اين است که مديران سطوح بالاتر سازمان بايد همواره بخش اعظم وقت خود را صرف بهبود سازمان نمايند و امور جارى را که جنبه نگهدارى دارند به سطوح پايين تر واگذار کنند.


اصول بيست گانه مديريت در کايزن
1- نگوييد چرا اين کار انجام نمى شود. فکر کنيد چگونه مى توانيد آن را انجام دهيد.
2- در مورد مشکل به وجود آمده نگرانى به خود راه ندهيد. همين الان براى رفع آن اقدام نماييد.
3- از وضعيت موجود راضى نباشيد. باور داشته باشيد که هميشه راه بهترى هم وجود دارد.
4- اگر مرتکب اشتباه شديد ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآييد.
5- براى تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگرديد.اگر60%از تحقق هدف اطمينان داريد دست بکار شويد.
6- براى پى بردن به ريشه مشکلات 5 بار بپرسيد چرا؟
7- سعى نکنيد از دفتر کار خود مشکلات محيط را حل کنيد. بلکه به محل واقعى آن مراجعه کنيد
8- هميشه براى حل مشکل از داده و اطلاعات کمى و به روز استفاده کنيد.
9- براى حل مشکل بلافاصله به دنبال هزينه کردن نباشيد. بلکه از خرد خود استفاده کنيد. اگر عقلتان به جايى نمى رسد، آن را در همکارانتان بجوييد و از خرد جمعى استفاده کنيد.
10- هيچ وقت جزئيات و نکات ريز مسئله را فراموش نکنيد. ريشه بسيارى از مشکلات در نکات ريز است.
11- حمايت مديريت ارشد منحصر به قول و کلام نيست. مديريت بايد حضور ملموس داشته باشد.
12- براى حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذارى اختيار به زيردستان ابا نکنيد.
13- هيچ وقت به دنبال مقصر نگرديد. هيچ گاه عجولانه قضاوت نکنيد.
14- مديريت ديدارى و انتقال اطلاعات بهترين ابزار براى حل مسئله به صورت گروهى است.
15- ارتباط يک طرفه دستورى از بالا به پايين مشکلات سازمان را پيچيده تر ميکند. مديريت ارشد بايد با لايه هاى پايين تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.
16- انسانها توانايى هاى فراوانى دارند. از الگوهاى چند مهارتى و غنى سازى شغلى براى شکوفا شدن آنها استفاده کنيد.
17- تنها فعاليت هايى را انجام دهيد که براى سازمان شما ارزش افزوده ايجاد مى کنند.
18- فراموش نکنيد که 5 اس، پايه و بنيان ايجاد محصولى با کيفيت است.
19- بر اساس الگوهاى کار گروهى ، مسائل محيط کارتان را حل کنيد.
20- حذف مودا ( اتلاف) فرآيندى پايان ناپذير است. هيچ وقت از اين کار خسته نشويد.


در نگاه کايزنى براى تحقق بهبود تدريجى و مستمر در سازمان ها بايد سه اقدام اساسى زير صورت بگيرد:
1.    (Muda)کليه فعاليت هايى که هزينه زا هستند ولى ارزشى توليد نمى کنند، بايد حذف شوند .
2.     ( Muri)  فعاليت هايى که به شکلى در جاى ديگرى به صورت موازى انجام مى شوند با يکديگر تلفيق شوند.
3.    (Mura)  آن دسته از فعاليت هايى که براى تکميل و بهبود سطح کيفى خدمات لازمند به فعاليت هاى سازمان افزوده شوند.

مودا چيست :
مودا از نگاه ژاپنى ها به هر فعاليتى اطلاق مى شود که براى سازمان ها ايجاد هزينه مى کند، اما ارزش افزوده اى توليد نمى کند . به عبارتى مودا مجموعه فعاليت هايى است که از نظر مشترى نهايى ارزشى ندارد و مشترى تمايلى به پرداخت پول براى اين فعاليت ها ندارد  درواقع موارد ذيل مودا محسوب مى شوند:
1.    اشتباهاتى که بايد اصلاح شوند
2.    توليدات اضافى مانند موجودى و کالاهايى که فروش نرفته و روى هم انبار ميشوند
3.    مراحلى از فرايند کار که ضرورتى به وجود آنها نيست مثل بازرسى ها و کنترلهاى غير ضرورى
4.    جابجايى غير ضرورى نيروى انسانى در سطوح سازماني.
5.    جابجايى هاى غير ضرورى مانندحمل و نقل بيهوده ى مواد و قطعات
6.    بايگانى و انبارکردنهاى غيرضرورى
7.    توقف و انتظار کارمندان مثل ايجاد صف
8.    جمع آورى و ثبت اطلاعات اضافى و تکرارى
9.    پيچيدگى روشهاى انجام کار که باعث افزايش خطا مى شود
10.    کالاها و خدماتى که پاسخگوى نياز مشترى نيستند.
11.    فرايند و فعاليتهاى موازى  ودوباره کاريها و تکرار

مراحل اجرای کایزن :
1-     منطقه هدف را انتخاب کنید
2-     تیم کایزن را ساماندهی کنید
3-     بررسی و جمع آوری اطلاعات در منطقه هدف انجام شود
4-     اهداف بهبود یافته و مطلوب را مشخص کنید
5-     کارکنان محل واقعی انجام کار را توجیه کنید
6-     5S را انجام دهید.
7-     اتلاف ها را شناسایی و فهرست آن را تهیه کنید(مودا)
8-     تجزیه و تحلیلهای لازم در محل واقعی انجام کار انجام دهید
9-     اتلافهایی که راه حل های قوی دارند انتخاب کنید
10- حرکت ها و تغییرات فیزیکی راا نجام دهید
11- استاندارد سازی و آموزش کارکنان را برای موضوع بهبود یافته انجام دهید
12- داستان توفیق تیم کایزن را ارائه کنید
13- پروژه جدید برای آغازی دیگر را انتخاب کنبد
14- اندازه گیری ها و ارزیابی از نتایج راه حل های اجرا شده را انجام دهید

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Dich, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، www.modiriateFarda.ir ، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند،www.modiriateFarda.ir ، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، Brand