میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

پس از بخش‌بندي بازار، شركت مي‌تواند فرصتهاي موجود در بخشهاي مختلف بازار را شناسايي كند. سپس بايد بخشهاي مختلف بازار را ارزيابي كرده و مشخص نمايد كه كدام يك را بايد مورد هدف قرار داد. يك شركت براي ارزيابي بخش هاي مختلف بازار بايد به سه نكته مهم توجه نمايد:

1- اندازه و رشد بازار مورد نظر:
شركت مي‌بايست در مورد ميزان فروش كنوني، نرخ رشد و سودآوري مورد نظر براي بخش‌هاي مختلف بازار داده‌هايي را جمع‌آوري و تجزيه و تحليل نمايد. شركت بخشهايي از بازار را مناسب خود دانسته و به آنها توجه مي‌كند كه داراي رشد و اندازه مناسب باشد. البته بايد توجه داشت كه رشد و اندازه مناسب يك پديده يا عامل نسبي است. برخي از شركتها درصدد برمي‌آيند بخشهايي از بازار را مورد هدف قرار دهند كه در آن ميزان فروش كنوني زياد، نرخ رشد بالا و بازده سرمايه نسبتاً زياد باشد. ولي اين بدان معنا نيست كه آن بخش از بازار كه داراي بالاترين نرخ رشد است براي همه شركتها جذاب باشد. شايد شركتهاي كوچكتر داراي مهارت و متابع لازم جهت ارائه خدمات در بخشهاي بزرگ نباشند يا در اين بازارها رقابت بسيار شديد باشد چنين شركتهايي بخشهاي از بازار را انتخاب مي كنند كه كوچكتر و از جذابيت كمتري برخوردا باشد ولي سود يا نفع بيشتري داشته باشد. همچنين امكان دارد يك بخش از بازار از نظر اندازه و نرخ رشد بسيار مطلوب باشد ولي از نظر سود‌آوري چندان جذاب نباشد.

2- جذابيت بازار از نظر ساختار
شركت بايد عوامل مختلف ساختاري را بررسي نمايد تا مشخص كند در بلندمدت كدام بخش از بازار داراي جذابيت بيشتري است. براي مثال اگر چندين شركت قدرتمند در يك بازار رقابت كنند، بازار مزبور نمي‌تواند از جذابيت بالايي برخوردار باشد. وجود محصولات بالقوه يا جانشين باعث مي‌شود كه نتوان قيمتها را بالا برد و در چنين صورتي سود مناسب نخواهد بود. قدرت نسبي خريدار نيز بر جذابيت بازار تاثير مي‌گذارد. اگر در يك بخش از بازار، مشتريان از قدرت چانه‌زني بالايي برخوردار باشند، شركتها را مجبور خواهند كرد كه قيمتها را پايين آورده و درخواست محصولات و خدماتي با كيفيت‌تر نمايند، شركتهاي رقيب را به جان يكديگر انداخته و در مجموع باعث از دست رفتن سود شركت شوند. همچنين اگر در بازار، عرضه‌كنندگان قدرتمندي وجود داشته باشند كه بتوانند قيمتها را كنترل كنند يا كيفيت و كميت كالاهاي كالاهاي خويش را كاهش دهند، بازار مزبور چندان نمي تواند جذاب باشد.

3- منابع و هدفهاي شركت
اگر بازار داراي اندازه و رشد مناسب بوده و نيز از نظر ساختاري هم جذاب باشد، آنگاه شركت بايد با توجه به بازار مزبور هدفهاي بلندمدت داشته و منافع خود را مورد توجه قرار دهد. شركت مي تواند بسياري از بخشهاي جذاب بازار را حذف نمايد، زيرا اين بخشهاي با هدفهاي بلندمدت شركت سازگار نيستند. شايد اين بازارها به خودي خود وسوسه‌انگيز باشند و شركت را مجبور كنند كه هدف اصلي خود را تغيير داده و انرژيهاي خود را در مسير ديگري صرف نمايد.

Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Dich, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، www.modiriateFarda.ir ، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند،www.modiriateFarda.ir ، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، Brand