میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

امروزه اغلب شركتها از شيوه "بازاريابي انبوه" و "تنوع محصول"  دست برداشته و به "بازاريابي مبتني بر بازار مورد هدف"  توجه مي‌كنند. بازاريابي مبتني بر هدف بهتر مي‌تواند شركت را ياري دهد تا از فرصتهاي بازاريابي خويش استفاده نمايد. شركت مي تواند براي هر بخش از بازار مورد هدف خويش محصول مناسبي عرضه كند و با قيمتهاي متنوع، با روشهاي توزيع متنوع و روشهاي ترويج متفاوت آن را به فروش برساند.

مي‌توان از نمودار ذيل براي نشان‌دادن سطوح بخش بندي بازار را در قالب يك طيف استفاده كرد:1- بازاريابي انبوه
اغلب شركتها در صد سال گذشته از روشي به نام "بازاريابي انبوه"  استفاده كرده‌اند. در اين روش، توليد انبوه، توزيع انبوه، تبليغ و ترويج انبوه درباره يك گروه محصول به روشي يكسان براي همه مشتريان مورد توجه قرار مي‌گيرد. مهمترين ويژگي اين روش كاهش چشمگير قيمت خواهد بود.

2- بخش‌بندي بازار
شركتي كه دريابد خريداران مختلف داراي نيازها، نگرشها، پنداشتها و رفتارهاي خريد متفاوت هستند از روش "بازاريابي مبتني بر بخش‌هايي از بازار"  استفاده خواهد كرد. شركت در صدد برمي آيد تا بخشهاي بزرگ بازار را از هم تفكيك كند و محصولات خود را به گونه‌اي عرضه نمايد كه نيازهاي يك يا چند بخش از بازار را تامين نمايد. مزيت اين روش نسبت به روش بازاريابي انبوه عبارتند از:
-    شركت مي تواند محصولات خويش را با كارآيي و عملكرد نزديكتري به نظر مشتري عرضه نمايد.
-    بازارهاي مخصوص محصولات و يا خدمات خود را مورد هدف قرار دهد.
-    براي مشتريان مورد نظر بهترين كانالهاي توزيع را فراهم ‌آورد.
-    از بهترين شيوه ارتباطات و تبليغات استفاده نمايد.
-    همچنين مي‌تواند از نوعي ظرافت در مورد محصولات يا خدمات، قيمتها و برنامه‌هاي اجرايي استفاده نمايد.

3- بازاريابي بر مبناي بخشهاي ويژه‌اي از بازار
در روش بازاريابي "مبتني بر بخشهاي ويژه"  فروشنده بر زيرمجموعه‌هاي بخشهاي بازار تمركز مي‌نمايد. به بياني دقيقتر، بخش ويژه يعني يك گروه خاص كه معمولاً مي‌توان يك بخش بازار را به زير مجموعه‌هاي همان بخش يا گروههايي تقسيم  كرد كه داراي مجموعه‌اي از خصوصيات ويژه هستند و درصدد دستيابي به مزاياي ويژه يا تركيبي از مزاياي خاص مي باشند. در بخشهاي بازار (كه معمولاً بزرگ نيز هستند) شركتهاي زيادي رقابت مي‌نمايند ولي بخشهاي ويژه كوچكتر بوده و تعداد انگشت‌شماري شركت در آن به رقابت مي‌پردازند.

4- بازاريابي خرد
مقصود از "بازاريابي خرد" ، عرضه محصولات و تدوين برنامه‌ها به گونه‌اي است كه باب سليقه افراد و ساكنان محلهاي خاص شود. بازاريابي خرد شامل دو گروه بازاريابي محلي و بازاريابي فردي مي‌شود.
- در "بازاريابي محلي" ، محصولات  با نام و نشان تجاري خاص و نيز تبليغات و ترويج بر اساس نيازهاي و خواستهاي گروههاي مشتري محلي (شهر، محله و يا يك فروشگاه محلي) ارائه مي‌شود. در اين روش هزينه‌هاي به دليل اينكه نمي توان از صرفه‌جويي مقياس بهره‌برد، به نسبت بالاتر خواهد بود. همچنين اگر قرار باشد اين شركت در شهرهاي مختلف فعاليت نمايد، نمي توان تصويري مشترك در ذهن مشتريان كل كشور ايجاد نمود.
- در "بازاريابي فردي" ، بايد محصولات و برنامه‌هاي بازاريابي را به گونه اي ارائه كرد كه نيازها و سليقه‌هاي يكايك مشتريان تامين شود. بازاريابي فردي را "بازاريابي يكنفره"، "بازاريابي هر مشتري" و "بازاريابي يكايك" نيز ناميده‌اند. نمونه شاخص اين روش بازاريابي در ارائه نرم‌افزارهاي سفارشي شده براي شركتها مي‌توان مشاهده كرد. ]2[

به طور كلي مي توان بازاريابي مبتني بر بازار هدف را در سه گام اصلي زير بيان كرد:
الف) بخش‌بندي بازار
شناسايي مباني براي بخش‌بندي بازار
ارائه تصويري از بخشهاي بدست آمده
ب) تعيين بازار مورد هدف
ارائه معياريهايي براي تعيين ميزان جذابيت بخشهاي بازار
گزينتش بخش (يا بخش‌هاي مورد نظر)
ج) تعيين جايگاه در بازار
تعيين جايگاه براي هر يك از بخش‌هاي بازار
ارائه آميزه بازاريابي براي هريك از بخشهاي بازار

 

 

 

Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Dich, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، www.modiriateFarda.ir ، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند،www.modiriateFarda.ir ، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، Brand