تجربیات موفق در طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان تنها زمانی رخ می دهد که شما به عنوان صاحب کسب و کار بدانید بدنبال چه هدفی از راه اندازی یک باشگاه مشتریان می باشید. مفتخریم پس از حضور در راه اندازی چند باشگاه مشتریان از جمله باشگاه مشتریان بانک ملی، کارکردهای وسیعی را برای باشگاه مشتریان استخراج کنیم که مهمترین آنها ایجاد یک کسب و کار سود آور مستقل می باشد.

 

الف) وفادارسازی

ایجاد و افزایش تعامل دوطرفه با مشتریان به ویژه در محیط واقعی

افزایش درگیری ذهنی مشتری با باشگاه و برند

افزایش رضایت مشتریان بدلیل دریافت ارزش جدید

شناسایی و رفع ایرادات محصولات و خدمات

مدیریت ارتباط با مشتریان

 

ب) جذب مشتریان جدید

ایجاد کنجکاوی و افزایش جذابیت های خرید با بهره گیری از تبلیغات دهان به دهان

ایجاد پروموشن های خرید

 

ج) برندینگ و تبلیغات

ایجاد تعهد عاطفی مشتری با برند

ایجاد تمایز و خلق ارزش جدید برای مشتری

افزایش اعتماد مشتریان

بهبود تداعیات برند

افزایش اثربخشی فعالیتهای بازاریابی

کاهش هزینه های بالای تبلیغات

اثربخشی تبلیغات از طریق ارسال هدفمند پیامهای تبلیغاتی

اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش

تبلیغات و معرفی سریع محصولات و خدمات جدید

کاهش دوباره کاری های تبلیغاتی

کاهش اتکا به رسانه های خارج از سازمان

لذت بخش کردن تجربه مشتری

 

د) تحقیقات بازاریابی

استخراج آمار عملکردی (سبک زندگی) مصرف کننده

شناسایی الگوی روانشناختی مصرف کننده

انجام نظرسنجی های مستمر کوتاه از همه مشتریان

شناسایی نقاط ضعف و مشکلات محصولات فعلی

شناسایی نیازهای نهفته مشتریان و تقاضای پاسخ داده نشده

دریافت ایده های جدید در خصوص محصولات و خدمات

سنجش رضایت، وفاداری و انتظارات مشتریان

شناسایی KSF فروش

ممیزی فرآیند بازاریابی

ارزیابی ارزش برند و ارزش محصول از دیدگاه مصرف کننده

 

هـ) افزایش سود کسب و کار

وفادار سازی پرسنل، شبکه توزیع و همکاران تجاری

کاهش وابستگی به شبکه توزیع و ایجاد زمینه فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی

شناخت فرصتهای جدید تجاری

حفظ سهم بازار و فروش به مشتریان فعلی

افزایش فروش فعلی از طریق ایجاد پروموشن های فروش

افزایش مشتریان جدید

افزایش دفعات فروش

کاهش فشارهای ناشی از شوک بازار و رفتارهای بازاریابی رقبا

افزایش نقدینگی شرکت

و) ایجاد یک کسب و کار مستقل سودآور