مدل 9گانه اینیاگرام یک راهنما برای شناسایی شخصیت دیگران می باشد که با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر فرد، می توانیم نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در او را متوجه شویم. به کمک اینیاگرام، روابط بین فردی و ارتباطات با دیگران را می توان برنامه ریزی و کنترل نمود، ترس و اضطراب را در آنها شناسایی کرد و با یکدیگر به درک متقابل رسید.

 

  

تیپ 1 : اصلاح طلب و کمال گرا (Reformer)

ویژگی ها : آرمانگرا، عادل، مسئول و جدی، قابل اعتماد، مبادی اخلاق، صادق، پایدار و قوی، وقت شناس و منضبط

نقاط ضعف : قضاوت گر، منتقد و عیب جو، موشکاف و ریز بین، عصبانی، متوقع و زورگو، نصیحت گر، زیاد از حد جدی

رفتار غالب در کشور : آلمان و انگلیس

چگونه رفتار کنیم :

- همه چیز را از قبل آماده کنید

- مسلط صحبت کنید و تپق نزنید

- انتقاد نکنید

- با صبر و آرامش برخورد کنید

- صادق باشید

- منصبط و سروقت باشید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ چهارِ ناسالم، غیرمنطقی رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ هشتِ سالم، بانشاط رفتار می کند

نکته : به فلش های شکل توجه کنید

 


تیپ 2 : مهر طلب و کمک گرا (Helper)

ویزگی ها : مهربان و دلسوز، پشتیبان، حساس، سازگار، سخاوتمند، پذیرا، فداکار و با گذشت، دگر اندیش

نقاط ضعف : نیازمند، محتاج، احساس گناه دادن به دیگری، مداخله گر، حسود و کوته فکر، متوقع، فضول، سرپوش گذاشتن

رفتار غالب در کشور : سوئیس

چگونه رفتار کنیم :

- جنبه های انسانی موضوع را تشریح کنید

- ارتباط عاطفی ایجاد کنید

- آزارشان ندهید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 8، مهاجم و پرخاشگر رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 4 سالم، عاطفی و خودپرورش دهنده رفتار می کند

 

 

تیپ 3 : موفقیت طلب و عمل گرا (Achiever)

ویژگی ها : هدف گرا، فعال، پر انرژی، مطلع، قاطع، پر شور و شوق، مدیر و بازاریاب، ابداع کننده، موثر و موفق

نقاط ضعف : خود بزرگ بین، بی احساس و بی عاطفه، بیش از حد پر کار، با سیاست و حسابگر، متظاهر و بازیگر

رفتار غالب در کشور : آمریکا و کانادا

چگونه برخورد کنیم :

- جنبه های موفیت و منافع آنها از همکاری با شما یا خرید کالای شما را برایشان تشریح کنید

- دائماً مواظب عملکرد آنها باشید

- از آنها حتی بصورت ظاهری کمک بگیرید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 9 ناسالم، منفعل و بی تفاوت رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ6 سالم، با تعهد و مشارکت جویانه رفتار می کند

 

 

تیپ 4 : هنر دوست و فرد گرا (Individualist)

ویژگی ها : خلاق و آراسته، مبادی آداب ، میهن پرست، کنجکاو، اصیل ، پر بار و با محتوا، نوع گرا، مهربان، متشخص

نقاط ضعف : خود شیفته، ماتم گرا و غم دوست، نمایشگر و خودنما، دوری گزینی و فرار، بی حوصله، اغراق کردن

رفتار غالب در کشور : ایران، ایتالیا، فرانسه

چگونه برخورد کنیم :

- جنبه های هنری، طراحی و ظاهر برای آنها بسیار با اهمیت است

- با احترام با آنها برخورد کنید

- خلاصه و موجز با آنها ارتباط نگیرید مگر اینکه فرصت نداشته باشند.

- احساس نزدیکی عاطفی (هم شهری بودن، علایق مشترک و غیره) ایجاد کنید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 2 ناسالم، بسیار درگیر و مشارکت جویانه رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 1 سالم، واقع بین و اصولی رفتار می کند

 

 

تیپ 5 : فکور و مشاهده گر (Investigator)

ویژگی ها : فلسفه گرا، با فکر و معقول، تجزیه و تحلیل گر، حقیقت جو، آگاه، بذله گو، دلسوز، پذیرا و خونسرد

نقاط ضعف : منزوی و کم عاطفه، ناتوان در برقراری ارتباط، بیش از حد متفکر و دانش گرا، مرموز، طمع کار

رفتار غالب در کشور : چین

چگونه برخورد کنیم :

- با مستندات، آمار و ارقام با آنها صحبت کنید

- موضوع را از جهات مختلف برایشان تحلیل کنید

- فاصله ارتباطی خویش را حفظ کنید ، البته کمی نزدیک شدن بد نیست

- در کارشان فضولی نکنید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 7 ناسالم، بیش فعال و حواس پرت رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 8 سالم، با اعتماد به نفس و قاطع رفتار می کند

 

 

تیپ 6 : محتاط و شک گرا (Loyalist)

ویژگی ها : قابل اعتماد، معنوی، با ثبات، با احساس، پایدار، سنتی و با فرهنگ، محتاط، مدعی حق، با تدبیر

نقاط ضعف : منفی باف و شکاک، ملاحظه کاری شدید، متعصب، سخت گیر و نکته بین، بی اراده و ترسو، مستبد

رفتار غالب در کشور : اروپای شرقی

چگونه برخورد کنیم :

- شک و تردیدشان را با حوصله برطرف کنید

- به سوالاتشان دقیق پاسخ دهید تا نکته مبهمی باقی نماند

- اعتماد آنها را جلب کنید

- صادق باشید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ3 ، رقابتی و متفکر رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 9 ناسالم، آرام و خوش بینانه رفتار می کند

 

 

تیپ 7 : خوشگذران و بانشاط (Enthusiast)

ویژگی ها : برونگرا و اجتماعی، شاد، خوش مشرب، خوش بین، پر انرژی و شلوغ، هوشیار، فی البداهه

نقاط ضعف : ناسازگار، غیر مسئول و خوش گذران، کند و آهسته، پر حرف، فراموشکار، خود انگیزی بدون تفکر

رفتار غالب در کشور : آمریکای لاتین

چگونه برخورد کنیم :

- به مرور رابطه خوبی پیدا کرده و حتی شوخی کنید

- آنها را تحویل بگیرید

- از غم و اندوه مشکلات برایشان نگویید

- عجله نکنید

- لذت خرید را برایشان تشریح کنید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 1 ناسالم، ایده آل گرا و منتقد رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 5 سالم، متمرکز و متوجه اتفاقات پیرامون رفتار می کند

 

 

تیپ 8 : رئیس و کنترل گر (Challenger)

ویژگی ها : رهبر و کاردان، شجاع و با شهامت، پر انرژی و پر کار، با قدرت، با اراده، منصف، محترم و با نفوذ، متکی به خود

نقاط ضعف : کنترل کننده، سخت گیر و مستبد، پر تلاطم و افراطی، خود بزرگ بین، کم عاطفه، تهدید آمیز، مقابله گر

رفتار غالب در کشور : روسیه

چگونه برخورد کنیم :

- با قدرت با آنها صحبت کنید

- فاصله را رعایت کرده و ارتباط عاطفی برقرار نکنید

- احترام آنها را همیشه حفظ کنید

- جلویشان هیچ وقت کم نیاورید و البته اشتباه هم نکنید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 5 ناسالم، ترسو و گوشه گیر رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 2 سالم، مهربان و دلسوز رفتار می کند

 

 

تیپ 9 : صلح طلب و میانجی (Peacemaker)

ویژگی ها : متواضع و متین، صبور، صلح جو، سازگار، بی ریا، کم توقع، دلگرم کننده، خونسرد، واقع بین

نقاط ضعف : دنباله رو، بی تفاوت، تنبل، غیر متعهد، فراموشکار، سر به هوا و بی حوصله، خود رای و لجوج، بیش از حد سازگار...انجمن ناجی

رفتار غالب در کشور : هند

چگونه برخورد کنیم :

- با آنها دوست شوید

- از اعتمادشان سوء استفاده نکنید

- تملق نداشته باشید

- به حرفهایشان خوب گوش کنید

- منطقه امن مشترک ایجاد کنید

در شرایط فشار و استرس : مانند تیپ 6 ناسالم، نگران و مضطرب رفتار می کنند

در شرایط مثبت و رشد : مانند تیپ 3 سالم، پر انرژی و توسعه دهنده رفتار می کند

 

نکته :

بدیهی است افراد بر اساس کشور و منطقه جغرافیایی، جنسیت، شغل، فرهنگ خانوادگی، مجرد یا متاهل بودن یا حتی فرزند داشتن، و مهم تر از همه سن تیپ شخصیتی متفاوتی خواهند داشت