میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

یک از بهترین مدلهای ارزیابی ارزش برند که بر مبنای مطالعه رفتار مصرف کننده می باشد مدل ارائه شده از سوی آقای کوین کلر می باشد. همانطور که می دانید موسسه "اینتر برند" همه ساله ١٠٠برند برتر جهان را معرفی می نماید که امسال برند کوکاکولا مثل چند سال اخیر رتبه اول را بدست آورد. ارزیابی موسسه اینتر برند بوسیله مدلهای مالی برآورد می گردد.