اخبار - اخبار مدیریت فردا

پروژه باشگاه مشتریان بانک آینده با نام ایران کارت (www.iranian.cards) پس از طی مراحل فنی و تست بستره عملیاتی راه اندازی شد. آقای دکتر شفاعی به عنوان مدیر بازاریابی این پروژه که با شعار "پول رفته به جیب بر میگرده" راه اندازی شده است به عنوان اولین باشگاه مشتریان واقعی در سیستم بانکی کشور فعالیت می نماید.