اخبار - اخبار مدیریت فردا

طی قراردادی شرکت مدیریت فردا به عنوان مشاور برندینگ، مارکتینگ و فروش صنایع گازی پرستلی معرفی گردید. بر این اساس جناب آقای مهندس قربانی، مدیرعامل صنایع گازی پرستلی (ww.pgas.ir) ابراز امیدواری کردند که بهره گیری از تجربیات تیم مشاوره مدیریت فردا ، به ویژه آقای دکتر شفاعی ، موجب ریل گذاری صحیح مسیر حرکت شرکت و توسعه کمی و کیفی خدمات در آینده ای نزدیک باشد.