مطالب آموزشي - رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان

رفتار مصرف کننده تنها چگونگی خرید کالاها را شامل نمی شود،بلکه شامل استفاده از خدمات، فعالیتها و عقاید نیز می باشد. فعالیتهائی مانند مسافرت کردن،رفتن به دندانپزشکی،ثبت نام برای کلاسهای آموزشی و غیره همگی جزء مواردی هستند که رفتار مصرف کننده آنها را شامل می شود. به این دلیل رفتار مصرف کننده شامل کالاها،خدمات،فعالیتها و عقاید می باشد و تلاشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد نامیده می شوند.

 

اگر چه حالت خرید برای بازاریابان بسیار مهم است،اما رفتار مصرف کننده تنها خرید را شامل نمی شود. بلکه رفتار مصرف کننده شامل سه فعالیت اکتساب ،مصرف و خلاص شدن است.در مجموع علل مطالعه رفتار مصرف‌کننده را می توان در چهار بخش کلی تقسیم بندی نمود :

1- اساس موضوع مدیریت بازاریابی تحلیل رفتار مصرف‌کننده می باشد که شامل موارد ذیل است :

الف) طراحی آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

ب) بخش‌بندی بازار (Market Segmentation)

ج) تعیین موقعیت و متمایزسازی محصول (Targeting & Positioning)

د) بهسازی تحلیل محیطی

هـ) توسعه مطالبات تحقیق بازار

 

2- رفتار مصرف‌کننده نقش مهمی در ایجاد سیاستگذاری کلی و تعیین استراتژی کسب و کار دارد.

 

3- مطالعه رفتار مصرف‌کننده باعث می‌شود که فرد به مصرف کننده مؤثرتری تبدیل شود. 

4- مطالعه رفتار مصرف‌کننده در مورد نیازهای فعلی و آتی و خواستهای مشتری شناخت ارائه می‌دهد. 

 

در واقع مطالعه رفتار مصرف‌کننده سه نوع اطلاعات فراهم می‌سازد:

الف) جهت‌گیری مصرف‌کننده

ب) واقعیات مربوط به رفتار انسانی

ج) نظریاتی که فرآیند تفکر را هدایت می‌کنند.