اخبار - اخبار مدیریت فردا

طی حکمی از سوی آقای دکتر آزما، مدیرعامل شرکت فروشگاههای آزاد، آقای دکتر شفاعی به سمت مشاور مدیرعامل منصوب شدند.

یادآور می شود شرکت فروشگاههای آزاد به عنوان متولی انحصاری مدیریت فروشگاههای مرزی بدون عوارض کشور (Duty Free Shop) در هر دو حوزه صادرات و واردات، تجارت و فروشگاههای مرزی از سال 1364 در کشور فعالیت می نماید.