میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

روش‌ اينتر‌برند
در روش اينتربرند،‌ ارزش برند با ضرب درآمدهاي متفرقه (differential earnings) در يك نرخ تنزيل (discount rate) محاسبه مي‌شود. اين نرخ تنزيل از كمّي كردن فاكتورهايي،‌ كه طبق روش اينتربرند،‌ قدرت برند را محاسبه مي‌كند،‌ بدست مي‌آيد. ريسك‌پذير بودن نرخ تنزيل از طريق مقياس تركيبي قدرت برند كه از معيارها و وزنهاي نسبي تشكيل شده،‌ تعيين مي‌گردد.


روش ارزيابي اينتربرند شامل 5 گام است:
1- بخش‌بندي Segmentation
2-  تحليل مالي Financial Analysis
3-  تحليل تقاضا Demand Analysis
4-  تحليل قدرت برند Brand Strength Analysis
5-  محاسبه ارزش خالص فعلي Net Present Value Calculation

 روش ارزشگذاري BAV
تكنيك BAV يك تكنيك گسترده جهاني در مورد حدود 35هزار برند است كه با نظرسنجي از بيش از 500هزار مصرف‌كننده مختلف در 44 كشور بدست آمده است. تكنيك BAV يك ابزار تحقيقاتي براي ارزش برند فراهم مي‌كند. برخلاف بيشتر نظرسنجي‌هاي سنتي درباره تصوير برند، پاسخ‌دهندگان برندها را از خيلي طبقات مختلف ارزيابي مي‌كنند. بنابراين، BAV مي‌تواند با روندهاي برندهاي جهاني پيش برود (همچنين برندهاي محلي).

اين تكنيك توسط مؤسسه Y&R ابداع شده است و براي سنجش ارزش (غيرمالي) برندهاي معتبري همچون آمازون، ياهو، اسنپل، استارباكس به كار رفته است. اين روش، 4 عامل را به عنوان اساس سنجش ارزش برند،‌ در نظر مي‌گيرد.

اين چهار عامل عبارتند از:
1-  تمايز (Differentiation)
2- مربوط بودن (Relevance)
3-  اعتبار (Esteem)
4- دانش (Knowledge)


هرم پويايي‌هاي برند
­­­­­­­­­­اين روش به عنوان يكي از كاربردي‌ترين مدلها در سنجش ارزش سهم نام تجاري شناخته شده است. اين روش توسط مؤسسه MillWard Brown توسعه يافته است. براساس اين هرم،‌ هر نام تجاري،‌ به صورت ميانگين در هر سطح تنها از 8% «سهم از مشتري» برخوردار است. محققان اين مؤسسه ميزان سهم از دارايي مشتري (پولي كه هر مشتري هر بار صرف خريد برند مي‌كند) را براي هر سطح بررسي كرده‌اند و دريافته‌اند كه ارزش كسب شده از درآمد مشتري در سطوح بالاتر افزايش مي‌يابد. اين سطوح عبارتند از:

1-  تعلق Bonding
2-  برتري Advantage
3-  عملكرد Performance
4-  رابطه Relevance
5-  آگاهي از حضور Presence

هرچه از سطوح پائين‌تر به سمت سطوح بالاتر مي‌رويم،‌ ميزان وفاداري مشتريان به برند بيشتر مي‌شو