اخبار - اخبار مدیریت فردا

تدر ویژه نامه کارآفرینی روزنامه مردمسالاری که توسط مهندس هورفر (مدیر توسعه بازار مدیریت فردا)، تهیه گردید، آقای دکتر کیاپارسا، مشاور مدیرعامل مرکز مطالعات راهبردی مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی وضعیت کارآفرینی پرداخته اند.

برای مشاهده متن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید