اخبار - اخبار مدیریت فردا

طی حکمی از سوی جناب آقای کمال فیاض کمال، مدیرعامل هولدینگ پارس تله پرومو کیش، جناب آقای دکترشفاعی به سمت نایب رئیس رئیس هیئت مدیره شرکت «مدیریت ارتباطات عصر آدنیس» (اگریگیتور همراه اول) انتخاب گردیدند.

یادآور می شود شرکت پارس تله پرومو کیش به عنوان شعبه ایران هولدینگ بین المللی SMASSON GROUP  می باشد که در حوزه خدمات مخابراتی در 5 کشور جهان فعالیت می نماید.