اخبار - اخبار مدیریت فردا

طی حکمی از سوی جناب آقای شبیری، آقای دکترشفاعی به سمت مشاور مجتمع تولیدی یاسین منصوب گردیدند. یادآور می شود مجتمع یاسین یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در کشور می باشد که در سال 1373 تاسیس گردیده است.