مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

یکی از دغدغه های همیشگی شرکت های پخش، تلاش برای بهبود آمار فروش می باشد. اما باید توجه داشت که بهبود مستمر فروش نیازمند داشتن تحلیل صحیح بر اساس داده های صحیح می باشد. بر این اساس می بایست با انتخاب و ارزیابی مستمر شاخص های فروش، تصمیم های عملیاتی صحیحی را در این حوزه اتخاذ نماییم.
خدمات مشاوره ما :

1- ارزیابی و توسعه استراتژی های فروش

2- تحلیل عملکرد فروش (مشتری، کالا، فروشنده و ...)

3- ارزیابی مهارتهای فنی، ادراکی و ارتباطی تیم فروش

4- تحلیل و بازسازی فرآیندهای ارتباط با مشتریان

5- ارزیابی و عارضه یابی فرآیند توزیع کالا

6- تدوین آیین نامه های فروش

7- طراحی برنامه های ترویج فروش (پروموشن)

8- توسعه کمی، کیفی و جغرافیایی فروش

و

9- تدوین شاخص های کلیدی فروش با رویکرد DSR

10- راه اندازی سامانه هوش تجاری (BI)